REGIONAAL WERKEN AAN OPLOSSINGEN LERARENTEKORT
Vechtstreek en Venen neemt deel aan het samenwerkingsverband Florent (Regionaal
Transfercentrum Gelderland-Utrecht). Gezamenlijk met andere Stichtingen in de regio
willen we op diverse vlakken samenwerken op het lerarentekort terug te dringen door
onder andere nieuw onderwijspersoneel op te leiden en jonge/startende leraren te
behouden. Voor de regio Utrecht organiseren we dan ook een voorlichtingsavond voor
zij-instromers.

Uitnodiging voorlichtingsavond zij-instromers regio Utrecht