Op de Ichthusschool willen we iedere dag het maximale uit onze leerlingen halen. We leren samen, spelen samen en leven samen. We bieden kansen, ontdekken talenten en dragen bij aan de groeiende zelfstandigheid van onze leerlingen. In een open sfeer werken we aan een stevige basis, waarbij we trots zijn op ieders eigenheid. Op onze school mag je oefenen… Om het straks zelf te kunnen. Dit vertaalt zich in onze visie.

Dit zijn wij. Levensbeschouwelijk.
Onze school staat open voor iedereen. Dat weten onze ouders, en dat maakt onze drempels laag. We willen een veilige leer- en leefomgeving bieden voor onze leerlingen en daar horen normen en waarden bij. Enkele van die waarden zijn gelijkwaardigheid, openheid, respect en verantwoordelijkheid. We werken dagelijks met de methode ‘Trefwoord’. In deze methode worden kinderen uitgedaagd aan de hand van eigentijdse en Bijbelse verhalen, spelletjes en opdrachten na te denken over allerlei belangrijke thema’s. Voor ons staat voorop: we zijn er met elkaar en voor elkaar.

Dit zijn wij. Onderwijskundig.
De Ichthusschool is een lerende school. Iedere dag is anders, elke leerling is dat ook. We gaan uit van deze verschillen en proberen eraan tegemoet te komen. Onze uitdaging ligt in het bevorderen van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen. Samenwerken vinden we daarbij heel belangrijk. Ons streven is ieder kind te stimuleren zijn of haar mogelijkheden optimaal te ontwikkelen.

Dit zijn wij. Pedagogisch.
Onze school is een oefenplaats, een plek waar we leerlingen bewust maken van hun rol in de gemeenschap. In die rol heb je oog en oor voor anderen, toon je initiatief en ben je betrokken bij de mensen om je heen. Die verantwoordelijkheden geven we onze leerlingen graag mee.

Dit zijn wij. Organisatorisch.
Als je op je plek bent, wordt leren pas echt leuk. Die plek bieden we graag bij de Ichthusschool. Daar is vertrouwen voor nodig. We vinden het dan ook belangrijk regelmatig met ouders, leerlingen en andere betrokkenen te overleggen. In de klas mag het vertrouwen ook niet ontbreken. Daarom werken we met klassenregels, die samen met de leerlingen zijn opgesteld. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan een veilige en onbezorgde basisschooltijd.