Samen met aandacht. Voor ieder kind.
Zien. Voor ons is het een kernwoord: ieder kind is in beeld op de Ichthusschool. Onze dag begint met een begroeting bij het lokaal, het startmoment waarop we direct contact maken met onze leerlingen. ‘Zien’ betekent nog meer bij ons: we zien dat er net een beetje extra oefening nodig is, zien dat een leerling juist al heel snel zelfstandig verder kan en we zien kansen bij ieder kind. En we groeien met je mee: dat is het voordeel van het kleinschalige karakter van onze school. Wij volgen jou in je ontwikkeling naar groep 8, zodat je het straks allemaal zelf kunt.

Samen verbonden. Vreedzame school.
De Ichthusschool is een Vreedzame School. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en geborgen voelen. We gaan op een positieve en zorgzame manier met elkaar om en staan open voor verschillen, want we weten dat iedereen anders is. Beslissingen nemen we samen, ruzies lossen we samen op. We hebben daarbij hulp van onze ‘mediators’: leerlingen die bemiddelen bij conflicten in school. Onze leerlingenraad ziet erop toe dat we met elkaar in gesprek blijven en dat verbindt ons.

Samen ontwikkelen. Steeds een beetje zelfstandiger.
Iedere dag maken wij ons sterk voor kwalitatief goed onderwijs. We werken met moderne methodes, en komen zo veel mogelijk tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van Snappet, een programma waarbij leerlingen individueel hun leerroute volgen en aan opdrachten werken op hun eigen niveau, in hun eigen tempo. In onze combinatiegroepen hanteren we blokjes met kleurvlakken: is het rode vlak van jouw blok zichtbaar? Dan blijf je op je plek en werk je in stilte. Kleurt het blok oranje? Dan mag je overleggen en samenwerken met je buurman. Is het groene kleurvlak zichtbaar, dan zoeken we je op, want dan gaan we je helpen met je vraag.

Take it easy
Al sinds 2012 verzorgen we lessen Engels in alle klassen. We werken met ‘Take it easy’, een interactieve online methode waarbij leerlingen aan de slag gaan met docenten die van oorsprong Engelstalig zijn. Zo leren onze leerlingen niet alleen de Engelse taal te begrijpen, maar ook goed te spreken.

ICT-onderwijs
Vanaf groep 1 komen leerlingen in aanraking met computers. We werken met ‘COOL’, het Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform en in iedere klas zijn er verschillende chromebooks beschikbaar om in ‘COOL’ te werken. Vanaf groep 4 wordt deze kennismaking verdiept en wordt er gebruik gemaakt van devices in bijna alle vakgebieden.

De schooldag. Een eerste indruk.   
Ouders nemen om 08:25 uur afscheid. Dat geeft ons team alle tijd de kinderen te verwelkomen bij de deur en om 08:30 uur te starten met de les.

In de kleutergroepen beginnen we in de kring en krijgen de kleintjes gelegenheid te vertellen, te zingen of gezamenlijk een spelletje te doen. Daarna is er ruimte om te spelen in een van de hoeken, een werkje te maken en om lekker naar buiten te gaan.

Vanaf groep 3 starten we in alle groepen met een dagopening uit de methode ‘Trefwoord’. Een bijbelverhaal, een gedicht, een lied: het is een moment van bezinning aan de start van de schooldag. Na deze opening is er aandacht voor de cognitieve vakken: taal, lezen, schrijven of rekenen.

Vanaf groep 5 gaan leerlingen in de middag ongeveer drie keer per week aan de slag met de methode ‘Blink’. De leerlingen werken in thema’s en ontwikkelen allerlei 21ste eeuwse vaardigheden: samenwerken, onderzoeken, presenteren en problemen oplossen.