Blijft uw kind ziek thuis? Laat dit dan voor aanvang van de schooldag weten aan de leerkracht van uw kind. Dit mag mondeling of telefonisch. Wordt uw kind ziek tijdens de schooldag, dan zullen we proberen u te bereiken via de nummers die in ons administratiesysteem staan.

Verlof
Brengt u met uw kind een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de tandarts, dan hoeft dit alleen gemeld te worden bij de betrokken leerkracht. Andere verlofaanvragen moeten ten minste 8 weken van tevoren bij de directeur worden ingediend. Onder welke voorwaarden verlof mag worden verleend, is geregeld in de Leerplichtwet. Het formulier voor verlofaanvraag vindt u onder de downloads op de website.