Op de Ichthusschool denken we graag met u mee. We begrijpen dan ook dat tussen- of naschoolse opvang een uitkomst kan zijn. Onze leerlingen kunnen iedere dag overblijven. Ze eten van 12:00 uur tot 12:15 uur met de eigen leerkracht in de klas. Van 12:15 uur tot 12:45 uur kunnen de leerlingen buitenspelen onder toezicht van een leerkracht en een ouder.

Ook na schooltijd zijn er opvangmogelijkheden voor de kinderen. We werken nauw samen met Kidswereld en Kool en Bosch. Kidswereld maakt op dinsdag en donderdag na 14:15 uur gebruik van de zolder van onze school. Het staat u vrij zelf een buitenschoolse opvang te kiezen.

https://www.koolenbosch.nl/

https://www.kinderopvangkidswereld.nl/diensten/buitenschoolseopvang/