Schooltijden

Op de Ichthusschool werken we met een vijf-gelijke-dagen-model. De schooltijden zijn dus voor alle leerlingen gelijk. We beginnen om 08:30 uur, hebben pauze om 12:00 uur en starten met ons middagprogramma om 12:45 uur. Om 14:15 uur zijn alle leerlingen klaar. We bieden leerlingen de mogelijkheid om op school over te blijven, maar thuis eten mag ook. Ons rooster voorkomt verwarring en geeft rust: kinderen, ouders en leerkrachten weten wat de dag gaat brengen.     

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie            18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie              27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie       28 februari t/m 4 maart
Goede vrijdag             15 april
Pasen                          17 en 18 april
Meivakantie                25 april t/m 6 mei
Hemelvaart                 26 en 27 mei
Pinksteren                   5 en 6 juni
Zomervakantie           11 juli t/m 19 augustus

Overige vrije dagen:

  • donderdag 16 september
  • dinsdag 16 november
  • donderdag 3 februari
  • maandag 7 maart
  • woensdag 16 maart
  • maandag 30 mei
  • vrijdagmiddag 8 juli