Op deze pagina delen we belangrijke documenten, naslagwerken en andere relevante informatie voor ouders en verzorgers van leerlingen van de Ichthusschool. Heeft u naar aanleiding van de downloads op deze pagina vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op.

  1. Schoolondersteuningsplan
  2. Pestprotocol Ichthusschool
  3. Formulier voor verlofaanvraag
  4. Klachtenregeling Vechtstreek & Venen
  5. Aanmeldingsformulier Ichthusschool